شرکت آذر اندیشه نگار توان طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی سفارشی، براساس زمینه فعالیت و درخواستهای مشتریان را دارد. با این وجود تعدادی از سیستم‌های طراحی شده توسط شرکت به شرح زیر می‌باشد:

 • زیر سیستم اطلاعات و مدارک فنی و مهندسی قطعات/محصولات
 • زیر سیستم تکنولوژی و مراحل ساخت و مونتاژ و ماشین آلات تولیدی
 • زیر سیستم سفارشات مشتریان و برنامه‌ریزی تامین مواد و قطعات بر‌اساس سفارشات
 • زیر سیستم تدارکات صنعتی و عمومی
 • زیر سیستم کنترل موجودی
 • زیر سیستم کنترل کیفی مواد/قطعات/محصولات خریدی یا تولیدی در شرکت
 • زیر سیستم عملیات تولید و مونتاژ
 • زیر سیستم حسابداری دفترداری
 • زیر سیستم حسابداری صنعتی و اموال
 • زیر سیستم قیمت تمام شده واقعی و مهندسی، تسهیم هزینه‌ها، صدور اسناد انحرافات و بستن حسابها
 • زیر سیستم بودجه‌ریزی و کنترل بودجه و نقدینگی
 • زیر سیستم جمعداری اموال و صدور اسناد استهلاک
 • زیر سیستم خزانه‌داری
 • زیر سیستم احکام و اطلاعات پرسنلی
 • زیر سیستم محاسبه حقوق و دستمزد
 • زیر سیستم پنل گزارشات مدیریتی
 • زیر سیستم پشتیبان تصمیم DSS
 • زیر سیستم ...